Vandhuller

Et godt vandhul er et forholdsvis lavvandet vandhul, hvor vandet i nogle partier eller hele vandhullet kan varmes op af solens stråler.  De vandhuller der tørre ud sidst på sommeren kan være allerbedst, da de forskellige rov insekter, som  stor vandkalv og gulsmedelarve oftest er flere år om deres udvikling og derfor ikke kan leve i vandhullet. Det vil gøre at en større procentdel af haletudserne vil kunne overleve udviklingen fra haletudse til lille frø. Er søerne under en meters dybde vil fiskene heller ikke kunne klare en streg vinter, og de udgør ligeledes en stor fare mod haletudserne.

Vi har desværre også nogle vandhuller, der er saltvand påvirket, kommer der saltvand i vandhullet vil frøerne ikke yngle der.

Vi ser desværre at uvidende eller u betænksomme borgere,  har sat deres have-dams fisk, som f.eks guldfisk ud i den danske natur, disse guldfisk og andre fisk kan ødelægge en naturlig biotop og være medvirkende til at udrydde det naturlige liv i søen. Så en af truslerne for gode vandhuller er udsætning af fisk.

Her ved Augustenborg har vi to frøer, den lille grønne løvfrø, som lever i buske og træer og derfor nok ikke bliver den store storke føde, og så den butsnudet frø som er den mest almindelige og talrigeste. Det gør den butsnudet frø til den vigtigste fødekilde for storken. For at den butsnudet frø kan yngle er det vigtig, at søerne ikke gror til, da det kræver sol lys og varme for at æggene kan udvikle sig.

Det gør at en manuel indsats for rydning af vandhullet indgår, som en del af de tiltag vi ønsker at gøre. Der er desværre mange vandhuller der er groet til, så storkelauget opfordre private lodsejer til at rydde hvis de har et  tilgroet vandhul, ikke nødvendigvis hele vandhullet, men en del af vandhullets bevoksning i syd/øst siden, så vandet  kan varmes op af solen, og derved blive et vandhul frøerne vil og kan yngle i. Har man mulighed for at afgræsse ved vandhullet vil de afgræssende dyr kunne holde de afskåret træer nede, ellers kræver det ned-slåning af skud hvert år.

Comments are closed.