Dårlige / tilgroet enge

Der går ikke mange år før en eng gror til:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Højere liggende areal gror til i løvtræsarter

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Engen vokser hurtigt til i høje urter

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Rødel breder sig

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Manuel rydning er nødvendigt, her er det pil der ryddes.

Nogle gange kræver det manuel indsats at få engen tilbage. Træer og buske kan være blevet så store at køerne ikke kan græsse dem ned. Stubbene der er tilbage vil med det samme begynde at skyde op igen, men denne gang er det i en højde hvor kreaturene kan holde dem nede, da de gerne spiser de friske skyd.

Det afskåret materiale ligger vi i store stakke, disse stakke vil give ekstra liv til engen og fungere som skjul for en lang række dyr og insekter. Grenene der lige så stille begynder at rådne vil indgå i fødekæden, og give livested og mad for rigtig mange  insekter og dermed frøer, lige ledes er det et godt skjulested for padderne hele året igennem, og kan også fungere som vinter skjul.  De fugtige engen er bedst her kan især padderne  trives, men de må først græsses i bund i slutningen af året, ellers forsvinder skjul og føde for padderne.

Comments are closed.