Afgræsning af strandeng på nordsiden af Osbæk vig

Storkelauget har støttet og i gangsat et projekt omhandlende afgræsning eng/strandeng på nordsiden af Osbæk vig.

Stykket har for mange år siden været afgræsset, men de senere år kun delvis hø slet og de sidste år lagt hen. Tilgroningen er så småt begyndt, så det er med glæde vi har indgået aftale med ejer og lokal landmand om afgræsning.

Stykket har to vandhuller som igen vil kunne fungere som yngel huller for padderne. Det ene vand hul er tilgroet og en manuel rensning er nødvendigt.

osbæk vig

Søndag den 4. maj 2015 var en glædes dag, da Christen kunne sætte kreaturer ud på marken der ligger på hjørnet ved Osbæk vig. De lokale fortæller det er 20 år siden der sidst blev afgræsset her. Stykket har to vandhuller og er ca 5,5 ha. Det ene vandhul ryddes for bevoksning og vil igen kunne bruge som yngle vandhul for frøerne. Det andet vandhul kan ved ekstrem højvande blive saltvandspåvirket.

Materialer til indhegning er betalt via Augustenborg Storkelaugs støtte midler fra 15 juni fonden.

Afgræsning er en vigtig del for at skabe fødesøge arealer for en stork, og vi er glæde for at endnu et areal kan bidrage til projektet.

Comments are closed.