Naturprojekt ved Mjang dam

Det største og vigtigste projekt indtil nu har storkelauget, lavet i samarbejde med danmarks naturfredningsforening og naturstyrelsen, hvor et afgræsset stykke skal udvides, så der til sammen er 17 hektar våd eng med 3 vandhuller.

I dag ligger stykket og vokser til i tagrørs-skov. Der skal laves to overgange, da ud-trækkende vand gør, at kreaturene ikke vil gå igennem og stederne vil mudre så meget til, at de til sidst ikke vil kunne komme igennem. Der laves et 300 m2 stort vandhul i den østlige ende. To eksisterende vandhuller ligger i den vestlige ende. Lokal landmand sætter kvæg på stykket i 2015. Kommunens nyttejobber giver en hånd med i projektet. Naturstyrelsen har givet 20.000,- kr. Arealet er ejet af naturstyrelsen og en privat lodsejer. 15. juni fonden har også ydet økonomisk støtte til projektet

Blå linie er den nye indhegning, den røde er den eksisterende.

Mjang dam

 

Juli 2015: Så er første step af to overgange til det store areal ved Mjang dam, der skal afgræsses endelig i gang. De to steder hvor det har været for vådt til at kreaturene kunne komme igennem, er til groede gamle kanaler. Det har desværre været nødvendigt at lede vandet væk for det lille område for at åbne op til det store.
Ved den store udvidelse af afgrænsnings området dertil mange flere dyre enheder ville det være helt umuligt for dyrene at trække om i området. Så med dispensationen i hånden fra kommunen er vi nu endelig i gang.
Vi har prøvet siden april 2015 at starte op men det har simplehen været så vådt at gravemaskinerne ikke har kunne arbejde der.

Der åbnes på sigt op til 17 ha rørskov, der skal undergræsning. Det skulle med tiden gerne udvikle sig til frodig eng til gavn for engfuglene. Med i projektet er der også et vandhul der skal graves, dette har vi ligeledes fået dispensationen på og opgravning skal ske efter høst. Største delen af arealet er statsejet og en lille del er privat. Nyttejobberne har i foråret ryddet til hegns linie, men især det ene våde punkt har gjort vi ikke har kunne komme i gang.
Materialerne,overgange og opgravning af vandhul betales for fondsmilder storkelauget og 20.000 kr. fra naturstyrelsen. For at få så meget natur for pengene som muligt håber vi på, at lave en arbejdsdag, hvor alle der har en lille kærlighed for naturen eller blot ønsker at hjælpe en stork til Augustenborg kan give en hånd med ved indhegning. Vi forventer arbejdsdag sidst i august, mere info omkring dette til går.

vand_mjang

 

August 2015: Så er det første vandhul gravet for nogle af de fonds midler vi har fået. Vandhullerne vi laver skulle gerne være med til at give ekstra liv i engene så fødegrundlaget for et evt. storke par bliver større. Vandhullet her er ca 300 meter og vandet vil de næste par dage løbe til. Vandhullet er gravet i  vores store projekt område ved mjangdam. Området ligger i dag som tagrørskov. Vi har fået dispentionen på at omdanne området til eng, dele af området har for mange år siden været afgræsset, men nu desværre groet til.

En lokal landmand sætter kreature på stykket, som så vil spise tagrørerne, især i foråret når tagrørene skyder skud er det vigtigt at afgræsse. Når tagrørene holdes nede vil det give lys til eng floaren, der ellers skygges ned.

Bliver vegetationen for høj vil en stork ikke kunne finde føde der. Ikke kune storken men et hav af andre dyr og planter vil have gavn af afgræsningen.  Hvis der ikke kommer afgræsning omkring vandhullet vil det inden for to år være gemt i tagrør igen og miste sin effekt som godt yngle vandhul for padderne.  Det sidste billed er en del af den store tagrørsskov som er ved Mjang dam der skal afgræsses.

Vi hegner området ind den 30/8 hvor alle der vil være med til at støtte projekt stork til Augustenborg er velkommen til at give en hånd med –  mere oplysninger omkring dette senere på hjemme siden og face book.

so_3 so_2 so_1

Comments are closed.