Storkereden

Augustenborg Storkelaug har sat denne storkerede op i maj 2014.

Storkereden sidder i en højde af 8 meter, og har en kurv på ca. 135 cm. i diameter. Den er lavet af Værkstedet Østerlund. Storkelauget takker mange gange for støtten. Reden står i den nord-østlige ende af Augustenborg.

Lauget arbejder også  på at optimere fødeområderne for den hvide stork i oplandet til omkring Augustenborg.  At hjælpe storken betyder også, at man hjælper mange andre arter som fugle, padder, insekter og plantearter der før har været talrig i den danske natur.  En af de andre folkekendte fugle der er gået stærkt tilbage er Viben,  som forhåbentlig også vil kunne nyde godt af tiltagene.

Lauget arbejder sammen med DN(Danmarks Naturfredningsforening), Naturstyrelsen, private lodsejer og Sønderborg kommune på at genskabe afgræssede enge, fjernelse af træ opvækst ved vandhullerne, og at skabe nye vandhuller på strategiske steder. Alt sammen for at skabe føde og fødesøgnings områder for storken og andre dyr/planter der er tilknyttet disse naturtyper.

Lauget arbejder sammen med den lokale naturfredningsforening om at søge fonde og Grønt Partnerskabs puljen om støtte til projektet. Støtten skal gå til at skabe storke fremmende natur, som  hegning og afgræsning af enge, oprensning og nygravning  af  vandhuller, indenfor oplandet til Augustenborg.

Lauget har sammen  med DN  fået sat gang i Mjang dam  projektet, hvor et 17 ha stort engareal,  der i dag er vokset til i rørskov, igen skal afgræsses.  Projektet gennemføres i løbet af 2015, og en lokal landmand sætter kvæg på området, således at det forventeligt igen kommer til at fremstå som et stort fugtigt eng areal inden for de næste par år. Naturstyrelsen har støttet projektet med 20.000,00 kr. Beløbet skal bruges til at anlægge to kvæg passager  to våde steder, samt materialeomkostninger til hegn.

En gruppe af medlemmerne fra Augustenborg Storkelaug, har selv købt kvæg af racen Galloway.  Dyrene skal hjælpe med at afgræsse flere af de lokale enge der er groet til i høje urter og buske.  Kvæget holder vegetationen nede, så storken kan finde føde, og engene ikke vokser til sump skov.

Sønderborg kommune har bidraget med deres gruppe af nytte jobber, der har ryddet en del vandhuller omkring Augustenborg for opvækst af træer.  Disse vandhuller vil forhåbentligt igen blive produktive padde vandhuller. Rydning skal følges op hvert år ellers gror vandhullerne til igen indenfor en kort årrække, hvis ikke lokaliteterne og omgivelserne bliver afgræsset. Nytte jobberne hjælper også til  med rydning og hegnsopsætning  ved det store afgræsningsprojekt ved Mjang.

Se billeder fra opsætningen af reden her

Comments are closed.