Afgræsning en flot strandeng vest for Osbæk

Osbæk ”dalen/slugten” ender mere eller mindre i en flot eng ved Osbæk vig.  Dele af engen er strand eng, det vil sige saltvandpåvirket, som gør at der er nogle andre planter der kan trives der.  Den nord vestlige del af engen er ved at gro til i tagrør, men et større afgræsnings tryk vil igen genskabe en græs eng. Storkelaugets afgræsninggruppen har fået  tilbudt engen til afgræsning  og dermed indgår den i et af de stykker, vi fysisk kan gøre bedre med vores kreaturer.

Vi ser frem til at følge udviklingen og genskabning af engen der med den placering vi og har stor betydning for mange fugle.


osbæk

Comments are closed.