Afgræsning ved Møllevejen

Storkelauget afgræsser selv enge.

Vi måtte desværre konstatere at de små private engarealer var svære og få afgræsset, så medlemmer af storkelauget har selv købt kvæg. (se storkelaugets afgræsninggruppe). To af de  stykker vi afgræsser er, syd for Møllestien/ Øst for Osbæk.

Stykket der er markeret med A skulle der en dispensation til fra kommunen  før vi igen måtte afgræsse, da det var så mange år siden den var afgræsset sidst. Stykket var ved at overgå til mose/til groet mose og kræver manuel rydning af træopvækst, for igen at blive til grøn eng.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Det kræver en større manuel indstats at få stykket tilbage til grøn eng. (se til-groede enge)

Stykket der er markeret med B var det kun muligt at lave høslet i den nordlige ende, da den sydlige ende var for våd til maskinerne.

I dag er der kvæg på begge stykker og vi følger spændt udviklingen

møllestien

 

Se det nye stykke her

Comments are closed.