Gode enge

For storken er hvor den kan finde føde, vokser engene til i urter og træer kan storken ikke gå rundt og finde føde. Ligger engene bare hen uden høslet eller afgræsning  i flere år vil de lige så stille vokse til og overgår til  tagrørs-skov eller sumpskov.  Så gode enge kræver at der afgræsses helst ekstensivt.

Bare fordi det er en våd eng behøver den ikke være specielt god for storken. Den gode eng kræver, at der er masser af liv, og her har vandhuller/især moserne en stor betydning. Det er velkendt, at storken gerne tager frøer, de er nemme at fange for storken og en god mundfuld. Storken er stort set altspisende (se om storken). Enge med gode produktive vandhuller/moser i nærheden vil kunne give meget mere føde end enge uden vandhuller/moser (se gode vandhuller)

Udover dette er det vigtigt engene ikke græsses intensiv, det skaber grønne ørkner, hvor hverken insekter eller padder trives. Et ekstensiv afgræsningstryk gør, at både insekter og padder vil være i området, og dermed også føde for storken.

Comments are closed.