Flytning af hegn ved Kettingvej / Østerkobbel

På den anden side af storke reden, er der et afgræsning stykke mellem Kettingvej og Østerkobbel. Et af de første tiltag storkelauget lavede efter reden var sæt op, var at flytte hegnlinsien, så et eng stykke og et par vandhuller kom med i afgræsning. Vandhullet fungerer i dag som yngle biotop for den butsnudet frø, men uden indsats ville vandhullet vokse til. Når vandhullerne er mere lys åben ville de også bedre kunne fungere som yngel biotop for løvfrø, hvis bestanden af denne breder sig.

Efter mange år med tilgroning, er træerne blevet så store, at køerne ikke kan græsse dem ned, og en manuel indsats er derfor nødvendig. Her har kommunens nytte jobber meldt sig som hjælpere.

Storkelauget fjernede det gamle hegn, plus rigtig meget gammelt hegn der gemte sig i området, lavede ny hegns linie og opsætte det nye hegn.

Når træerne er væk kan køerne holde vandhullet lys åben. (se gode vandhuller)

Rød streg illustrere tidligere hegns linie, blå streg illustrere ny hegns linie.

ketting hegn

Oktober 2015

Vi fået oprenset hullet der stor set var groet helt til. Maskinen kunne desværre ikke lige når det sidste ude midt i vandhullet.

Vi håber det vil hjælpe paddebestanden, så storken vil kunne finde mere føde her omkring Augustenborg.

Vi takker Sønderborg kommune for dispensationen.

Oprensningen er betalt af Augustenborg Storkelaug.

SAM_0406 SAM_0425 SAM_0497 SAM_0498 SAM_0499 SAM_0523 SAM_0526

Vest for storkereden var der en lavning, hvor der de fugtige år er vand nok til at padderne kunne nå at formere sig inden det udtørrede, men de sidste par år er det desværre ikke lykkes, og tilgroning gjorde det efterhånden uegnet som ynglested for padderne. Derfor valgte vi at sætte maskin på opgaven og fik lavet et skrab af vandhullet.

Nu skulle det gerne fremadrettet kunne holde vand til at haletudserne kan nå at udvikle sig (-:

Her er et før og efter billed.
SAM_0500 SAM_0522

Comments are closed.