Kort om

Lauget blev oprettet  maj 2014 og startede med at sætte en storkerede op i den nord-østlige ende af Augustenborg.

Lauget arbejder på at optimere fødeområderne for den hvide stork omkring Augustenborg. At hjælpe storken betyder også at man  hjælper mange andre fugle, padder, insekter og plantearte,r der før har været talrig i den danske natur, men i dag er gået stærk tilbage. En af de andre folkekendte fugle, der er gået stærkt tilbage ligesom storken er viben, den vil forhåbentlig også kunne nyde godt af tiltagene.

Augustenborg er omgivet af en del enge og vådområder, mange af disse enge er desværre ved at gro til, da afgræsning ikke praktiseres længere. Både kommunen og Naturstyrelsen arbejder på at få nogle af disse områder græsset af igen. Mange enge er privatejede og ligger bare hen, hvor de gror til i høje urter med årene.

Lauget arbejder sammen med DN, Naturstyrelsen, private lodsejere og Sønderborg Kommune på at skabe enge, der afgræsses igen og skabe storkevenlige biotoper.

CVR-nummer: 36283548
Foreningens navn: Augustenborg Storkelaug
Adresse: Bleshøj Mølle 21, 6440 Augustenborg