Vandhul øst for Sebbelev

Øst for Sebbelev ligger et meget fint engareal, der bruges til hø slet og afgræsning. Den store eng der består af 3 stykker har desværre ikke noget vandhul tiltrods for den er meget fugtig. For at skabe mere liv i engen og dermed hjælpe en evt. stork til bedre at kunne finde føde omkring Augustenborg, har Augustenborg Storkelaug i september 2015, fået gravet et 550 m2 stort vandhul for fondmidler. Da engen havde en naturlig lavning kunne et skrab på 60-70 cm gøre det, og vil fremadrettet kunne holde vand til at haletudser vil kunne nå at udvikle sig.

Vi håber der hurtigt indfinder sig en bestand af padder i vandhullet. Marken ligger sådan at Storkelaugets afgræsnings gruppe (ko laug) kan sætte kreaturer på den nederste del af engen nogle måneder om året, så  vandhullet ikke gror til i pil og siv. Resten af stykket bruges til hø slet.

Arealet ligger  ca en kilometer vest for storkereden.

Vi takker  ejeren af arealet Anton Nieder for at give lov til at lave projektet.

Der skal også lyde tak til Sønderborg kommunen for behandling af ansøgning og dispensation, og ikke mindst tak til den lokale DN afdeling for sparring.

SAM_0503 SAM_0504 SAM_0506 SAM_0509 SAM_0513

Billederne er taget lige efter udgravning. Vandet vil stille og rolig løbe til, så der opstår en stor sø.

vandhul
Vandet er løbet mere og mere til

Comments are closed.