Afgræsning ved Bro

Vi glæder os rigtigt meget i Augustenborg Storkelaug over at, kommunen har lukket en aftale om afgræsning ( af det gule areal) med lokal lodsejer. Stykket giver afgræsning af 4,35 ha området med tidligere fint engkær og vandhul som nytte jobberne har fjernet trævæksten ved.

Eng kæret var for mange år siden en perle med viber, løvfrøer og afgræsning. Vi håber med årene at det igen vil kunne fremstå sådan.

Vandhullet i syd har været helt lukket af pil, nyttejobberne har ryddet og en afgræsning vil kunne gøre at det igen vil kunne fungere som yngle hul for butsnudet frø.

Arealet ligger 500 meter fra reden og er med til at danne et sammen hængende grøn korridor på tværs af als.

Det lilla område skal indgå som natur afgræsning, skovkants eng og erstatningsvandhul.

BRO

Comments are closed.