Naturpleje med dådyr

På øst siden af Kettingvej, nord for Bleshøj Mølle går der i dag dådyr. Disse dårdyr blev sat ud, i størstedelen af et lavt liggende engareal,  da både engen og et erstatnings vandhul var ved at gro til. Øst for hegnet havde piletræer og buske vokset sig langt ind i den gamle eng, og en manuel fældning har igen givet engen lys og bliver i dag slået med finger klipper. Engen går videre langs skoven, men er i dag ved at gro til. Storkelauget arbejder på et naturprojekt, der kan gøre det muligt, at få afgræsset området med kvæg. I 2014 var der to kvækkende løvfrøer i området, hvor både stor vandsalamander, lille vandsalmander, skrubtudse og butsnudet frø yngler.

Storkereden er markeret  med gul.

rede placering

Comments are closed.