Augustenborg Storkelaug

Oprindelige medlemmer: (før mulighed for medlemskontingent)

Personerne der opstartede Augustenborg Storkelaug

Morten Ringive
Ole Jozefowicz
Herluf Hansen
Karl Erik
Jens Mathiesen
Jesper Elkær
John Jørgensen
Michael Krog
Peter Lambertsen
Jonas Luttermann

Comments are closed.