Biotoper

Biotoper er en form for økosystem hvor bestemte planter og dyrearter forefindes. Disse arter har tilpasset sig biotoppen. Der er mange forskellige biotopper i Danmark.

Storken kan finde føde i flere forskellige biotopper, men her i Danmark er våde afgræsset enge og høslet marker de vigtigste områder.

Høslet marker/enge kan storke godt lide, da marken kan indeholde meget føde. Typisk vil høslet markerne før slåning blive for høje til at storken kan få nok udbytte ved at søge føde der, men når de slås er det et nemt og dejligt spise kammer for storken.

Bliver vegetationen for høj har storken både svært ved at finde føden og bevæge sig rundt tiltrods for sine lange ben. På hø markerne kan storken finde alt fra insekter, mosegrise, mus, orme,snegle og padder.

Afgræssede marker er  meget vigtige for storken, her er føden mere konstant tilgængelig i forhold til høslet markerne. Hvis de afgræssede områder ligger tæt op af vandhuller vil der typisk være mere føde til storken. Er de afgræssende marker fugtige vil frøerne være der i større tal, og dermed også mere  føde til storken .

De afgræssede områder kan afgræsses for hårdt, for bliver det til golf bane ligne flader har insekter, mus og padder ikke de samme mulighed for at gemme sig, og vil derfor ikke være der.

Når vi snakker gode biotopper for storken er det fugtige enge med moderat afgræsningstyrk, tæt på frø produktive vandhuller.

For at omdanne nye områder til grønne græs enge kan et hårde afgræsningstyrk de første par år være nødvendig, for at få græsset træer og urter i bund.

Comments are closed.