Hvorfor er der ikke storke i Augustenborg nu?

En helt naturlig ting i en tilbagegående bestand er, at udbredelsesområdet er indskrænket, og her ligger Danmark som et af de nordlige områder i yderkanten af storkens udbredelsesområder. Der er mange grunde til at den europæiske storkebestand gik kraftigt og hurtigt tilbage, blandt andet dræning af vådområder, brug af sprøjtemidler der ødelægger fødekæden, mindre høslæt, jagt på træk-ruten og vintertilholdsstedet m.m. Vi har desværre ikke haft gode afgræssede enge i en sådan grad, at en stork ville slå sig ned, og det danske vejr gør, at storken hellere vil være længere syd på, så bestanden skal presses herop .

Fremtidige håb: Efterhånden som den europæiske bestand udvides vil storken i højere grad søge områder her i Danmark.  Arealer med gode afgræssede enge har der ikke været i nok omfang, men med årene håber vi på at kunne skabe grundlag for en storkefamilie, da vi ser rammerne omkring Augustenborg som mulige. Storkebestanden er stigende i Europa og de næste par år står Danmark til igen at skulle huse flere storkefamilier, så det er bare med at gøre klar til dem(-:  Derudover har storken også ændret lidt adfærd, da den nu også bruger grøfter og vejkanter som fourageringsområder – man fristet til at sige nød lærer nøgen kvinde at spinde. Storken er kommet tilbage til Danmark, og vi kan forvente flere storke i fremtiden efter at have været helt væk i en år række, dog endnu i meget lille antal (se om storken).

Comments are closed.