Sønderborg golfklub

Golfklub støtter op om Storke projekt

Under to kilometer fra storke reden ligger Alssund golf/Sønderborg golfklub.

Golf klubben grænser op til Mjang dam, som vil være et af de større steder en evt. stork ville kunne finde føde. På gold banen  er der en del vandhuller, hvor frøerne vil kunne yngle, desværre er der i dag fisk i de fleste huller som gør dem uegnet som yngle biotop for frøer og en lang række andre insekter.

Storkelauget har indgået en dialog med klubben, som nu vil fjerne fiskene fra alle vandhuller på nær to. Det vil gøre at disse vandhuller i femtiden vil kunne bidrage til den naturlige danske fauna, og blive yngle sted for en langt række insekter og padder.

For at frøerne vil kunne finde fodfæste på golf banen mangler de skjule steder, her ønsker golf klubben at lave sten øer, hvor padderne kan gemme sig og finde skygge, sten øerne kombineret med små områder hist og pist med langt græs ville være nok til, at vi igen kan få ”liv” og dermed føde til en evt. stork i det store område.

De vandhuller man ikke ønsker fisk i vil der blive opsat skilt med udsætning af fisk forbudt
(se afsnittet med gode og dårlige vandhuller)

I den vestlige ende ligger der et vandhul, der ikke indgå i selve golfbanen, dette vand hul har nytte jobberne ryddet for træopvækst, så vandhullet er blevet lys åben. Golf klubben har påtaget sig opgaven med at holde trævæksten nede  ved beskæring engang årligt.

Stor ros skal Sønderborg golfklub have for deres tiltag og en flot flot støtte til vores lokale projekt med at gøre Augustenborg mere storke venlig. Der skal lyde en stor tak til Sønderborg golfklub og vi håber på et fremtidigt godt samarbejde.

golfbanen

Comments are closed.