Omgivelser

Augustenborg er interessant med storke øjne, da den ligger med mange våde enge omkring Augustenborg, og imellem de to store vådområder Mjang-dam og Ketting nord, som begge har mange hektar våd eng. Der er allerede et større projekt ved Mjang-dam som er  igang (se projekter) og vi håber med tiden,  at kunne lave flere projekter der kan skabe gode enge og gode vandhuller.

Osbæk ”dalen” der stater ved Bleshøjmølle/Lykkegård og forsætter ud til Osbæk er der delvis afgræsning i, den samlede dal/slugt giver et større engområde tæt på reden, der vil indgå i en evt. storks fødesøgningområde. I dalen/slugten er der mange vandhuller og frøer. Nogle af vandhullerne er erstatningsvandhuller kommunen har gravet, og andre er naturlige. Storkelauget er gået aktivt ind i afgræsning af nogle af disse arealer i dalen/slugten (se afgræsninggruppen)

Der er engkær og våde områder fra Bleshøjmølle og ud til ok tanken. Noget af området bliver i dag delvis afgræsset af dådyr, men der er planer om fremtidig afgræsning af engkæret bag ok tanken m.m, her er der også mange produktive vandhuller, som igen er erstatsnings vandhuller kommunen har gravet.

Der er fine enge ved Notmark, langs Egenmølle vandsystemet, langs pulverbækken systemet og mange flere steder.

Et større våd engs areal ligger ved Sebbelev nord/øst for grusvejen, foruden en del strand enge spredt rundt ved kysten, det er desværre ikke alle engene der er gode enge og et af laugets opgaver er at skaffe tilladelse og penge til at gøre dem gode ved at få lavet gode vandhuller og genopstarte afgræsning eller høslet m.m.

Der er gennem de sidste 20 år lavet mange vandhuller omkring Augustenborg, både i forbindelse med et større projekt for at ophjælpe løvfrøen, senere som erstatning for den tosporet vej, og de sidste par år har kommunen kunne bruge området omkring Augustenborg til at grave erstatningsvandhuller, da de har ejet jorden, det giver tilsammen en mulighed or at skabe en god frøbestand.

Lauget håber på forståelse og godt samarbejde med de private lodsejer, så vi kan lave vandhuller, der ligger tæt på de øvrige enge. Disse vandhuller vil ligeledes kunne hjælpe frøbestanden. De ældre vandhuller  kræver en oprensning og fjernelse af trævæksten, men her er der også håb  ( se projekter)

Så lauget ser Augustenborg og omegn som en værdi kandidat til at huse en storke familie.

Comments are closed.