Rydning af vandhuller

Der er lavet mange vandhuller omkring Augustenborg gennem tiden. Både som erstatnings-natur, i forbindelse med et op-hjælpende projekt for løvfrøerne og selvfølgelig en del naturlige vandhuller. Mange af disse vandhuller er, eller er ved at gro til. Pil, rød-el og andre arter af træer vokser op og skygger vandhullet til. Det gør at mange arter ikke vil være i vandhullet, bl.a. kan frøerne ikke udvikle deres æg uden solens varme.

Vandhullerne bliver arts fattige og især myg kan trives der, da myggens fjerner ikke trives der, og de vil hermed få højere klæknings-procent. Myggen kan udvikles selv ved meget lidt lys.

Åbning af vandhullerne vil skabe langt mere liv, for en lang række insekter vandnymfer,guldsmede,stor og lille vand kalv, flere arter af vand biller, vårfluer, rygsvømmer og padderne m.m vil kunne ind finde sig igen når vandhullet får lys. Alle sammen vigtige led i fødekæden.

Derfor har storkelauget indgået samarbejde med nyttejobberne om rydning af vandhullerne omkring Augustenborg. De fleste vandhuller står pilen endnu i kanterne, men enkelte steder kræver det foruden manuel rydning også maskinel oprensning.

Vandhuller der ikke ligger op af storke biotopper kan også være vigtige, da de kan fungere som træde sten for udbredelse af de forskellige arter. Storkelauget har også selv været ude at rydde.

Der skal lyde en stor tak til Sønderborg kommunen og deres nyttejobbere.

Nedenstående billeder viser hvor nyttejobberne har ryddet.

SAM_0390

 

nyttejobber_vandhuller

Comments are closed.