Bliv støttemedlem af Augustenborg Storkelaug

Mobile Pay 247788 (oplys fulde navn) eller Reg. nr. 8010 Konto nr. 1584250 | Som medlem af Augustenborg Storkelaug, bidrager du til og støtter op om at vi kan omdanne området omkring Augustenborg til god storke natur

Storkereden

Storkereden er placeret i 8 meters højde og har en kurv på ca. 135 cm. Reden står i den nord-østlige ende af Augustenborg.

Manuel rydning af eng

Enge uden længere tids afgræsning, gror til.

Naturprojekt ved Mjang dam

Det største og vigtigste projekt indtil nu har storkelauget, lavet i samarbejde med danmarks naturfredningsforening og naturstyrelsen, hvor et afgræsset stykke skal udvides, så der til sammen er 17 hektar våd eng med 3 vandhuller.

Storkelaugets venners afgræsninggruppe

Storkelaugets venners afgræsninggruppe er stiftet af flere medlemmer af storkelauget. Afgræsningsgruppen har anskaffet sig Galloway kvæg der skal hjælpe med at afgræse engarealer.

Hvorfor tror vi på storken i Augustenborg Storkelaug

Der er mange enge og våd områder omkring Augustenborg. Med en indsats kan disse områder udvides og gøres bedre for storken. Der kommer mere afgræsning af enge og våde områder, og der skabes nye vandhuller. Storke bestanden i Europa er stærk stigende og Danmark indtages igen. Storken har ændret adfærd og bruger nu også vejkanter og grøfte som føde områder. Vi har og får støtte fra private lodsejer, andre grønne interesse organisationer, naturstyrelsen, 15. juni fonden og Sønderborg kommune, - sammen kan vi gøre det muligt.
Powered by Nirvana & WordPress.