Fuglene på Storke-engene – 2018

Fuglene på Storke-engene – 2018 Ved optællingen er der primært foretaget registrering af de arter, der er tilknyttet eng, mark og tilstødende hegn, da optællingen primært er fortaget for at registrere disse arters forekomst på ”storkeengene”. Det vil sige at en del almindelige arter (bogfinke, solsort mm), som findes over…

Læs mere