Fuglene på Storke-engene – 2018

Fuglene på Storke-engene – 2018

Ved optællingen er der primært foretaget registrering af de arter, der er tilknyttet eng, mark og tilstødende hegn, da optællingen primært er fortaget for at registrere disse arters forekomst på ”storkeengene”. Det vil sige at en del almindelige arter (bogfinke, solsort mm), som findes over alt i landskabet ikke er medtaget.

Herunder følger data vedr. optællingen – efterfulgt af en kort konklusion.

Fuglene på Storkeenge

Comments are closed.